Děkujeme všem návštěvníkům Benefičního Vánočního jarmarku u Bedřicha, který se konal v sobotu 16.12.2023.

Celé dopoledne jsme strávili v příjemné atmosféře s návštěvníky, kteří u kávy nebo svařeného vína prohodili pár slov s prodejci a nakoupili sladké a slané dobroty. Náš jarmark letos zpestřil Dobříšský chrámový sbor, který vystoupil se známými i neznámými koledami.

Výtěžek prodeje činil 44.222,- Kč, a celý půjde na volnočasové aktivity dětí z DD. 

DÍKY: Josef Bedřich s.r.o., Dorty D, Květinářství Letizia, káva Duane, Dětský krámek,  Dobříšský chrámový sbor a spousta  dalších pomocníků.