obrázek_2023-04-18_130351087

Projekt já mám mámu

Projekt I JÁ MÁM MÁMU je zaměřený na podporu a udržení vazby mezi rodičem a dítětem v našem zařízení. Podstatou projektu je rozšíření pracovního týmu o terénního sociálního pracovníka, který rodinám pomáhá s vytvářením bezpečného prostoru pro jejich děti, snaží se o co nejčetnější smysluplný kontakt mezi dítětem a jeho rodinou, mapuje možné zdroje i v širší rodině a pomáhá rodinám s převzetím dítětem do své péče. Obecným cílem projektu je pomoci dítěti překonávat traumata, která mu separace od rodiny přináší, zprostředkovat dětem co nesmysluplnější kontakt s rodiči a reálný náhled na situaci v rodině, a zároveň pomoci rodičům dětí zlepšovat své rodičovské kompetence a sdílet péči o děti, řešit svoji stávající situaci dle svých možností s podporou různých organizací a být s dítětem v co nejužším kontaktu.

Sociální pracovník, který projekt realizuje, doplňuje práci vychovatele dětí, jehož kapacita tuto intenzivní sociální práci nemůže nabídnout (jeden vychovatel má na starosti 5-8 dětí v běžném provozu dětského domova).

Projekt v našem zařízení uskutečňujeme nepřetržitě již od roku 2009. Mzdové náklady na projekt jsou převážně hrazeny z grantových prostředků nadačních fondů.

Také si myslíte, že je práce s rodinami dětí důležitá? Pomozte nám v tomto projektu pokračovat. V případě zájmu tento projekt podpořit nás kontaktujte: .