fotka-č.2

Naše historie

Provoz dětského domova jsme zahájili v říjnu roku 1992 jako první nestátní zařízení tohoto typu v České republice. Své zázemí jsme našli v malé středočeské obci Korkyně. Jsme soukromý dětský domov, zařazený do sítě školských zařízení ve Středočeském kraji. Od roku 2016 jsme se přesunuli do města Dobříš, které našim dětem umožňuje větší samostatnost v docházení do škol a na kroužky.

Naše současnost

Náš dětský domov má kapacitu 20 dětí, které jsou rozděleny do 3 rodinných skupin. Obýváme dva rodinné domy a jeden byt v běžné zástavbě v Dobříši. Pro naše dospívající děti máme k dispozici tři byty – garsonky pro nácvik samostatného bydlení. S dětmi je ve službě vždy jeden vychovatel, který s dětmi nakupuje, vaří, pere, učí se, zkrátka řeší takovou agendu, jako v běžné rodině. Děti se podílejí na všech pracích, které provoz domova přináší.

Fotka-č.3
fotka-č.4

Naše filozofie

Základem našeho přístupu je respekt k dítěti jako jedinečné osobnosti a přijetí jeho rodiny jako součásti jeho života. Dítě je u nás na prvním místě. Každé rozhodnutí týkající se dětí posuzujeme z hlediska jejich individuálních zájmů a jejich potřeb.

Jsme přesvědčeni, že udržení a podpora vazeb našich dětí s jejich blízkými, vede ke zmírňování negativních dopadů ústavní výchovy. Z toho důvodu je náš sociální pracovník v pravidelném osobním kontaktu s rodiči našich dětí. Pomáhá jim budovat a rozvíjet rodičovské dovednosti a podporuje dobré aspekty vztahu mezi nimi a jejich dětmi.

Nevystavujeme děti nestandardním životním situacím, jako je například aktivní účast na propagační akci domova či účast na předávání sponzorských darů. Tyto situace do života dětí nepatří. Chráníme jejich soukromí a osobní údaje. Proto na našich webových stránkách a propagačních materiálech nenajdete jména a fotografie dětí v současnosti umístěných v dětském domově.

Od našich pracovníků vyžadujeme kvalifikovaný a profesionální přístup. Sledujeme nové poznatky týkající se péče o děti s nařízenou ústavní výchovou a zohledňujeme je v procesu zvyšování kvality našich služeb.

Náš volný čas

Naše děti různé zájmy. Každého z nich podporujeme v tom, co má rád, po čem touží a v čem se cítí dobře. Našli byste u nás fotbalisty, floorbalisty, tanečnice hip-hopu, zručné výtvarnice. Děti navštěvují kroužky ve školách a volnočasových organizacích, vždy mimo dětský domov. Dospívající děti povzbuzujeme v získávání pracovních zkušeností. Téměř všechny děti od 16 ti let chodí na brigády. Prázdniny děti tráví u svých rodin nebo na táborech. Každý rok jezdíme společně na vodu a na lyže.

fotka-č.5

Naše financování

Náš dětský domov je neziskovou organizací. Jako soukromý dětský domov dostává státní dotaci na neinvestiční výdaje, jejíž výše se odvíjí podle aktuálního počtu umístěných dětí, o které se staráme. Provoz dětského domova financujeme zejména ze státní dotace a z darů a nadačních příspěvků.

Přehled možností, jak nás podpořit, najdete zde.