IMG-20221004-WA0003

Pěstounská péče

Jednou z možností pro děti, které nemohou vyrůstat ve své původní rodině, je náhradní rodinná péče. Soukromý dětský domov SOS 92, z. ú., nabízí pomoc a podporu pro pěstounské rodiny, osvojitele, odborné pracovníky, kteří s nimi pracují, a v neposlední řadě pro děti samé.

Pro tyto činnosti jsme získali pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí od Krajského úřadu Středočeského kraje.

Co nabízíme?

  • Doprovázení pěstounských rodin: Každá rodina, která uzavře dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací, má nárok na doprovázení, pomoc a podporu. To probíhá tak, že se pravidelně (minimálně 1x za 2 měsíce) setkáváte s vaším klíčovým pracovníkem. S tím je možné konzultovat, sdílet, radit se nad vašimi zkušenostmi, trápeními a úspěchy, které vaše náhradní rodičovství provázejí. Pracovník pomáhá rodinám s vyřizováním žádostí od nadací pro zajištění podpory pro dítě (např. hrazení kroužků, sportovního vybavení, speciálních pomůcek aj.). Zprostředkujeme vám kontakt s dalšími odborníky (speciální pedagog, psycholog, etoped) přímo v naší kanceláři na Dobříši.
  • Poradenství: Odpovíme Vám na Vaše otázky, se kterými si nevíte rady.  – jaká jsou vaše práva a povinnosti vůči svěřenému dítěti, jakou máte možnosti  finanční podpory pro dítě, o které pečujete.
  • Asistované kontakty mezi dítětem a jeho rodiči.
  • Vzdělávání: Máme zkušený tým odborníků, kteří jsou připraveni zodpovědět otázky ve výchově dítěte, právní otázky, otázky týkající se zdravotního stavu, školní zralosti, specifických poruch učení a řadu dalších.
  • Kluby pěstounů: Pravidelná setkávání pro pěstounské rodiny,  obvykle jedenkrát za měsíc. Setkáváme se nad různými tématy, která Vás zajímají.
  • Odlehčovací pobyty pro děti z pěstounských rodin, které organizujeme několikrát za rok.