obrázek_2023-04-18_130515740

Samostatně do života

SAMOSTATNĚ DO ŽIVOTA je projekt pro naše -náctileté děti. Cílem našeho dětského domova je, aby se tito mladí dospívající připravili na samostatný život ještě před dovršením 18 let. Děti se s pomocí tzv. case managera  intenzivně připravují na to, že jednou opustí zdi dětského domova.

V rámci projektu naše náctileté „děti“ učíme pečovat samy o sebe, svou domácnost, hospodařit s penězi, zdokonalují se v sociálních dovednostech, získávají nové zkušenosti a dovednosti v běžných životních situacích. Tyto činnosti se dějí nad rámec běžné činnosti vychovatele, ale v úzké spolupráci s ním.

Aktuálně provozujeme tři tréninkové byty k nácviku samostatného bydlení, ve kterých naši dospívající hospodaří samostatně s doprovázením case managera.

Také si myslíte, že je příprava dětí na samostatný život důležitá? Pomozte nám v tomto projektu pokračovat. V případě zájmu tento projekt podpořit nás kontaktujte: